02129090216
 
 

Yapı malzemeleri ve zemin deney labaratuvarımızda zemin analizleri agregalar, beton,beton karma suyu,yapı kimyasalları,hazır sıvalar, bimsler,parke bordör,asmolenler ve su bazlı boya deneyleri yapılmaktadır.Aşşagıdaki tablodan yaptırmak istediğiniz deney standartları ile müracat edebileceğiniz gibi ilgili standartın başlangıç tip deneyi olarakta talebini yapabilirsiniz

Tip

Deneyler

Standart

AGREGA

Tane Sınıfları Dağılımı

TS EN 933-1

AGREGA

Çok İnce Malzeme Muhtevası

TS EN 933-1

AGREGA

İnce Tane Miktarı

TS 7043 EN 13450 Bölüm 6.4

AGREGA

Tane Uzunluğu

TS 7043 EN 13450 Bölüm 6.7

AGREGA

Çok İnce Malzeme Kalitesi İçin Metilen Mavisi

TS EN 933-9

AGREGA

Tane Yoğunluğu Ve Su Emme Oranı

TS EN 1097-6

AGREGA

Su Muhtevasının Tayini

TS EN 1097-5

AGREGA

İri Agregaların Tane Şekli

TS EN 933-4

AGREGA

İri Agregaların Donma Çözünme Direnci

TS EN 1367-2

AGREGA

Gevşek Yığın Yoğunluğu

TS EN 1097-3

AGREGA

İri Agregaların Parçalanmaya Karşı Direnci

(Los Angeles)

TS EN 1097-2

AGREGA

Asitte Çözünebilen Sülfat

TS EN 1744 -1 Bölüm 12

AGREGA

Klorürler

TS EN 1744-1 Bölüm 7

AGREGA

Toplam Kükürt

TS EN 1744 – 1 Bölüm 11

AGREGA

Hafif Organik Kirleticiler

TS EN 1744 – 1 Bölüm 14.2

AGREGA

Humus Muhtevası

TS EN 1744 – 1 Bölüm 15.1

AGREGA

Fulvo Asit Muhtevası

TS EN 1744 – 1 Bölüm 15.2

AGREGA

Organik Madde Karşılaştırmalı Basınç Mukavemeti

TS EN 1744 – 1 Bölüm 15.3

AGREGA

Organik Madde Karşılaştırmalı Priz Süresi

TS EN 1744 – 1 Bölüm 15.3

AGREGA

Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi

TS EN 1367-4

AGREGA

Alkali Silika Reaksiyonu

ASTM C 1260-07

AGREGA

İri Agregalarda Ezilmiş Ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi

TS EN 933-5

AGREGA

Sonnenbrand Bazalt Deneyi

TS EN 1367-3

AGREGA

İnce Agregaların Köşelliği

TS EN 933- 6

AGREGA

İri Agreganın Bitümlü Bağlayıcılarla Olan Uyumu

TS EN 12697-11

AGREGA

İri Agregaların Aşınmaya Karşı Direnci

TS EN 1097-1

AGREGA

Isıl Şoka Karşı Direnç

TS EN 1367- 5

AGREGA

Yüzey Tabakalarında İri Agregaların Cilalanmaya Karşı Direnci

T EN 1097-8

AGREGA

Kil Toprakları Ve Ufalanabilir Taneler

ASTM C 142

BETON

Taze Betonda Çökme (Slump) Tayini

TS EN 12350-2

BETON

Taze Betonda Yoğunluk Tayini

TS EN 12350-6

BETON

Taze Betonda Hava Miktarı Tayini

TS EN 12350-7

BETON

Basınç Dayanımı Tayini

TS EN 12390-3

BETON

Yarmada Çekme Dayanımı Tayini

TS EN 12390-6

BETON

Sertleşmiş Betonda Yoğunluk Tayini

TS EN 12390-7

BETON KARMA SUYU

Sülfat Tayini

TS EN 196 - 2 Bölüm 8

BETON KARMA SUYU

Klorür Tayini

TS EN 196 - 2 Bölüm 14

BETON KARMA SUYU

Sodyum Oksit Tayini

TS EN 196 - 2 Bölüm 17

BETON KARMA SUYU

Potasyum Oksit Tayini

TS EN 196 - 2 Bölüm 17

BETON KARMA SUYU

Toplam Alkali Muhtevası

TS EN 196 - 2 Bölüm 17

BETON KARMA SUYU

Ph Değeri

TS EN 1008 Bölüm 6.1.1

BETON KARMA SUYU

Koku

TS EN 1008 Bölüm 6.1.1

BETON KARMA SUYU

Renk

TS EN 1008 Bölüm 6.1.1

BETON KARMA SUYU

Askıda Katı Madde İçeriği

TS EN 1008 Bölüm 6.1.1

BETON KARMA SUYU

Deterjanlar

TS EN 1008 Bölüm 6.1.1

BETON KARMA SUYU

Sıvı Ve Katı Yağlar

TS EN 1008 Bölüm 6.1.1

BETON KARMA SUYU

Organik Madde İçeriği

TS EN 1008 Bölüm 6.1.2

BETON KARMA SUYU

Şekerler

TS EN 1008 Bölüm 6.1.3

BETON KARMA SUYU

Nitrat Tayini

TS 6231

BETON KARMA SUYU

Fosfat Tayini

TS 7886

BETON KARMA SUYU

Kurşun

M1.10077.0001 Merck Test Kiti ile Kurşun Tayini

BETON KARMA SUYU

Çinko

M1.17953.0001 Merck Test Kiti ile Çinko Tayini

ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON KAPLAMA BLOKLARI

Yarmada Çekme Dayanımı

TS 2824 EN 1338 EK-F

ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON KAPLAMA BLOKLARI

Toplam Su Emmenin Tayini

TS 2824 EN 1338 EK-E

ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON KAPLAMA BLOKLARI

Boyutların Ölçülmesi

 

TS 2824 EN 1338 EK-C

ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON KAPLAMA BLOKLARI

Yüzey Tabakasının Kalınlığının Ölçülmesi

TS 2824 EN 1338 EK-C

BETON BORDÜR TAŞLARI

Eğilme Dayanımı

TS 436 EN 1340 EK-F

BETON BORDÜR TAŞLARI

Toplam Su Emmenin Tayini

TS 436 EN 1340 EK-E

BETON BORDÜR TAŞLARI

Boyutların Ölçülmesi

 

TS 436 EN 1340 EK-C

BETON BORDÜR TAŞLARI

Yüzey Tabakasının Kalınlığının Ölçülmesi

TS 436 EN 1340 EK-C

DOĞAL TAŞLAR

Basınç Dayanımı Tayini

TS EN 1926

DOĞAL TAŞLAR

Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı Tayini

TS EN 12372

DOĞAL TAŞLAR

Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini

TS EN 13755

DOĞAL TAŞLAR

Görünür Yoğunluk Ve Açık Gözeneklilik Tayini

TS EN 1936

DOĞAL TAŞ

Petrografik Analiz

TS 10088 EN 932-3

ZEMİN DENEYLERİ

Standart Proctor Deneyi

TS 1900-1 Bölüm 5.2

ZEMİN DENEYLERİ

Modifiye Proctor Deneyi

TS 1900-1 Bölüm 5.2

ZEMİN DENEYLERİ

Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu

TS 1900-1 Bölüm 5.3

ZEMİN DENEYLERİ

Su Muhtevasının Tayini

TS 1900-1 Bölüm 5.2

ZEMİN DENEYLERİ

Likit Limit

TS 1900-1 Bölüm 5.1

ZEMİN DENEYLERİ

Plastik Limit

TS 1900-1 Bölüm 5.1

ZEMİN DENEYLERİ

Büzülme Limiti

TS 1900-1 Bölüm 5.1

HAZIR SIVA DENEYLERİ

Taze Harç Kıvamının Tayini

TS EN 1015-3

HAZIR SIVA DENEYLERİ

Sertleşmiş Harcın Boşluklu Kuru Birim Hacim Kütlesi

 

TS EN 1015-10

HAZIR SIVA DENEYLERİ

Sertleşmiş Harcın Basınç Dayanımı

 

TS EN 1015-11

HAZIR SIVA DENEYLERİ

Sertleşmiş Sıva Harcının Alt Tabakaya Yapışma Dayanımı

 

TS EN 1015-12

HAZIR SIVA DENEYLERİ

Sertleşmiş Harcın Kapiler Etkiler Esnasında Su Emme Katsayısının Tayini

TS EN 1015-18

HAZIR SIVA DENEYLERİ

Sertleşmiş Sıva Ve Örgü Harcının Su Buharı Geçirimliliği

 

TS EN 1015-19

HAZIR SIVA DENEYLERİ

Isıl İletkenlik

 

TS EN 1745

HAZIR SIVA DENEYLERİ

Yangına Tepki

TS EN 13501-1

ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICILAR

Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti

TS EN 12004-2

ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICILAR

Suya Daldırıldıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti

TS EN 12004-2

ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICILAR

Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti

TS EN 12004-2

ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICILAR

Donma Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti

TS EN 12004-2

ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICILAR

Açık Bekletme Süresi ( 30 Dk) Çekme Yapışma Mukavemeti

TS EN 12004-2

ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICILAR

Kayma Tayini

TS EN 12004-2

ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICILAR

Organik Madde İçeriği

TS EN 13820

BİMS

 

 

ASMOLEN

 

 

 

 

 

Bu sitede istatistiki amaçlar için çerezler kullanılmaktadır. Bu web sitesini kullanmaya devam ederek bunların kullanımını kabul edersiniz.